:: Képeslapküldő @ Kulipintyó ::

... mert egy kép felér ezer szóval ...

2018. október 19. péntek, Nándor napja

[en]

A felhasználás feltételei

Az oldal látogatásával és szolgáltatásainak használatával a felhasználó tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el a következőket:

 1. Az oldalon elérhető szolgáltatások ingyenesen igénybevehetők bárki számára.
 2. Az oldalról küldhető képeslapok száma korlátlan, azonban 5 perces türelmi időhöz kötött.
 3. A szolgáltatást mindenki saját felelősségére veszi igénybe, szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a szolgáltatás használatából eredő károkért.
 4. A szolgáltatás tárgyát képező képi anyagok szolgáltató tulajdonát képezik, azok csak a képeslapküldő szolgáltatás részeként használhatók fel, minden más jogot a szolgáltató magának tart fenn.
 5. A rendszer nem küldi el a képeslap tartalmát a címzettnek, csupán egy értesítőt, amely egy egyedi linket tartalmaz, melyre kattintva a címzett a képeslapot megtekintheti.
 6. Szolgáltató nem garantálja, hogy a rendszer által használt egyedi azonosítókat illetéktelen harmadik személy a rendszer védelmét kijátszva (Btk. 300/C. §) nem tudja megszerezni.
 7. A képeslapküldéssel a felhasználó hozzájárul, hogy szolgáltató az oldalon megadott személyes adatait, különösen nevét, email címét, a címzett számára hozzáférhetővé tegye.
 8. A saját kép feltöltésével felhasználó beleegyezik, hogy az elmentett képet szolgáltató más felhasználók számára is hozzáférhetővé és elküldhetővé tegye.
 9. Felhasználó a feltöltéssel tanúsítja, hogy a feltöltött kép tartalma nem ütközik jogszabályba, vagy harmadik személyek jogaiba, különösen szerzői vagy képmáshoz való jogaiba.
 10. A jogszabályt vagy harmadik személyek jogát sértő képek figyelmeztetés nélkül eltávolításra, az ilyen képet feltöltő személyek a rendszerből bármely előzetes vagy utólagos figyelmeztetés és értesítés nélkül tiltásra kerülnek.
 11. A jogszabályt vagy harmadik személyek jogait sértő képekkel kapcsolatban szolgáltató együttműködik a hatóságokkal a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
 12. Szolgáltató az oldalon a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokat jogosult tárolni a szolgáltatás keretén belül, annak igénybevételével kapcsolatban és terjedelméig.
 13. Szolgáltató a képeslapokat az értesítő kiküldésétől számított 14 napig tárolja, utána törli. Ezzel a szolgáltatás teljesítettnek minősül.
 14. A szolgáltatás teljesítettnek minősül akkor is, ha a címzett az előző pontban jelzett határidőig a szolgáltatás tárgyát nem tekinti meg.
 15. Szolgáltató jogosult a közízlést, közerkölcsöt, jogszabályt sértő tartalommal megszövegezett képeslapokat figyelmeztetés és értesítés nélkül törölni, illetve az ilyen tartalmú képeslapot küldő felhasználót bármely előzetes vagy utólagos figyelmeztetés és értesítés nélkül a rendszerből kitiltani.
 16. Szolgáltató a jogszabályt sértő tartalmakkal és a rendszer védelmét szolgáló intézkedések kijátszásával kapcsolatban együttműködik a hatóságokkal a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
 17. Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat harmadik személyek részére nem adja tovább. Szolgáltató nem vállal garanciát arra nézve, hogy illetéktelen harmadik személy a rendszer védelmét kijátszva (Btk. 300/C. §) a tárolt személyes adatokhoz hozzáférjen.
 18. Az oldal látogatóiról statisztika készül, melyhez szolgáltató a látogatókról adatokat gyűjt. A statisztikai céllal gyűjtött adat nem tartalmaz személyes adatot. A statisztikai céllal gyűjtött adatokat fenntartó harmadik személyek részére nem adja tovább.
 19. Szolgáltató jogosult, a látogatók azonosítását lehetővé tevő statisztikai adatokat leszámítva, a statisztikai adatokat nyilvánosságra hozni, illetve harmadik személy részére átadni.
 20. Szolgáltató fenntartja magának a jogot fentiek egyoldalú, a mindenkori adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történő megváltoztatására a felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül.

Minden jog fenntartva. © 2003-2018 gi_joe